Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTN
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.tuaf.edu.vn
Điện thoại: 0208.6275.999
Hotline: 0985.269.882
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Bất động sản 15
2 Kinh doanh quốc tế 15
3 Công nghệ Sinh học 15
4 Khoa học Môi trường 15
5 Khoa học & Quản lý MT (CTTT) 15
6 Thú y 15
7 Chăn nuôi 15
8 Công nghệ thực phẩm 15
9 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
10 Công nghệ chế biến lâm sản 15
11 Khoa học cây trồng 15
12 Bảo vệ thực vật 15
13 Nông nghiệp 15
14 Lâm sinh 15
15 Quản lý tài nguyên rừng 15
16 Kinh tế nông nghiệp 15
17 Phát triển nông thôn 15
18 Công nghệ thực phẩm (CTTT) 15
19 Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 15
20 Quản lý đất đai 15
21 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
22 Quản lý thông tin 15