Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTN
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.tuaf.edu.vn
Điện thoại: 0208.6275.999
Hotline: 0985.269.882
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0