Trường Đại học Lương Thế Vinh

Mã trường: DTV
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lương Thế Vinh
Tên tiếng Anh:
Website: ltvu.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (84-228) 3680.186
Hotline:
Địa chỉ: Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định