Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Luật TP.HCM

Mã trường: LPS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW
Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh
Website: hcmulaw.edu.vn/
Điện thoại: 028.3940.0989
Hotline: 1900.555514
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 25
2 Ngôn ngữ Anh 26
3 Ngôn ngữ Anh 27.5
4 Ngôn ngữ Anh 27.5
5 Quản trị - Luật 25.5
6 Quản trị - Luật 25.5
7 Quản trị - Luật 25.25
8 Quản trị - Luật 24.5
9 Quản trị - Luật 24.5
10 Quản trị - Luật 25
11 Quản trị - Luật 27.75
12 Luật 24.5
13 Luật 24.5
14 Luật 24.5
15 Luật 27.5
16 Luật 24.75
17 Quản trị kinh doanh 25.25
18 Quản trị kinh doanh 25.25
19 Quản trị kinh doanh 25
20 Quản trị kinh doanh 26.75
21 Quản trị kinh doanh 24.5
22 Luật Thương mại quốc tế 26.5
23 Luật Thương mại quốc tế 28.5
24 Quản trị kinh doanh 25
25 Luật Thương mại quốc tế 26.5
26 Luật Thương mại quốc tế 26.5
27 Luật Thương mại quốc tế 26.5
28 Luật Thương mại quốc tế 28.5
29 Luật Thương mại quốc tế 26.5