Trường Đại học Luật TP.HCM

Mã trường: LPS
Tên viết tắt: ULAW
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW
Điện thoại: 028.3940.0989
Hotline: 1900.555514
Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 22.5
2 Ngôn ngữ Anh 24.5
3 Ngôn ngữ Anh 22.5
4 Ngôn ngữ Anh 24.5
5 Quản trị luật 25
6 Quản trị luật 23.5
7 Quản trị luật 24.25
8 Quản trị luật 24.25
9 Quản trị luật 24.25
10 Quản trị luật 22.5
11 Quản trị luật 22.5
12 Luật 24.25
13 Luật 22.25
14 Luật 23.25
15 Luật 27.5
16 Luật 23.25
17 Quản trị kinh doanh 23
18 Quản trị kinh doanh 22.5
19 Quản trị kinh doanh 23
20 Quản trị kinh doanh 22.5
21 Quản trị kinh doanh 23
22 Luật thương mại quốc tế 26.5
23 Luật thương mại quốc tế 26
24 Quản trị kinh doanh 22.5
25 Luật thương mại quốc tế 26
26 Luật thương mại quốc tế 26
27 Luật thương mại quốc tế 26
28 Luật thương mại quốc tế 26
29 Luật thương mại quốc tế 25.75