Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)

Mã trường: DLS
Tên viết tắt: ULSA2
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS 2
Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công tác xã hội 21
2 Tâm lý học 24.25
3 Kinh tế 22
4 Luật kinh tế 22.25
5 Kế toán 22
6 Bảo hiểm 17.5
7 Quản trị kinh doanh 21.5
8 Quản trị nhân lực 23.25
9 Hệ thống thông tin quản lý 20.6

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công tác xã hội 20
2 Tâm lý học 24.25
3 Kinh tế 22
4 Luật kinh tế 21.5
5 Kế toán 22.25
6 Bảo hiểm 18
7 Quản trị kinh doanh 21.5
8 Quản trị nhân lực 24.4
9 Hệ thống thông tin quản lý 20
10 Tài chính ngân hàng 22.25