Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)

Mã trường: DLS
Tên viết tắt: ULSA2
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS 2
Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công tác xã hội 21
2 Tâm lý học 24.25
3 Kinh tế 22
4 Luật kinh tế 22.25
5 Kế toán 22
6 Bảo hiểm 17.5
7 Quản trị kinh doanh 21.5
8 Quản trị nhân lực 23.25
9 Hệ thống thông tin quản lý 20.6

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công tác xã hội 20
2 Tâm lý học 24.25
3 Kinh tế 22
4 Luật kinh tế 21.5
5 Kế toán 22.25
6 Bảo hiểm 18
7 Quản trị kinh doanh 21.5
8 Quản trị nhân lực 24.4
9 Hệ thống thông tin quản lý 20
10 Tài chính ngân hàng 22.25