Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)

Mã trường: DLS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lao động - Xã hội (CS II)
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS 2
Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Website: ldxh.edu.vn
Điện thoại: (028) 3883 7814 (108, 109)
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Công tác xã hội 15
2 Công tác xã hội 15
3 Tâm lý học 19.5
4 Tâm lý học 19.5
5 Quản trị nhân lực 21
6 Kinh tế 15
7 Luật kinh tế 15
8 Kế toán 17
9 Bảo hiểm 14
10 Quản trị kinh doanh 20.5

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Công tác xã hội 18
2 Công tác xã hội 18
3 Tâm lý học 18
4 Tâm lý học 18
5 Quản trị nhân lực 18
6 Kinh tế 18
7 Luật kinh tế 18
8 Kế toán 18
9 Bảo hiểm 18
10 Quản trị kinh doanh 18