Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTK
Tên viết tắt: TNUT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Điện thoại: 0208.3847.145
Hotline: 0912847588
Địa chỉ: Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 16
2 Công nghệ chế tạo máy 15
3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20
4 Kỹ thuật cơ khí động lực 16
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
6 Quản lý công nghiệp 16
7 Kinh tế công nghiệp 15
8 Kỹ thuật cơ khí 16
9 Kỹ thuật cơ điện tử 17
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 20
12 Kỹ thuật điện 16
13 Kỹ thuật cơ khí-CTTT 18
14 Kỹ thuật xây dựng 15
15 Kỹ thuật máy tính 16
16 Kỹ thuật vật liệu 15
17 Kỹ thuật môi trường 15
18 Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa 20
19 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 18
20 Kiến trúc 15