Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTK
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Địa chỉ: Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: www.tnut.edu.vn
Điện thoại: 0208.3847.145
Hotline: 0912847588
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0