Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTE
Tên viết tắt: TUEBA.
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
Điện thoại: 02083.647685
Hotline: 0987.697.697
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 16
2 Kế toán tổng hợp chất lượng cao 18
3 Kinh tế 16
4 Kinh tế đầu tư 16
5 Kinh tế phát triển 16
6 Marketing 16
7 Kinh doanh quốc tế 16
8 Quản trị kinh doanh 16
9 Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 18
10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
11 Quản lý công 16
12 Tài chính - Ngân hàng 16
13 Tài chính Chất lượng cao 18
14 Luật kinh tế 16
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
16 Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 18

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 18
2 Kế toán tổng hợp chất lượng cao 19.5
3 Kinh tế 17.5
4 Kinh tế đầu tư 17
5 Kinh tế phát triển 16
6 Marketing 17.5
7 Kinh doanh quốc tế 19
8 Quản trị kinh doanh 17.5
9 Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 18.5
10 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
11 Quản lý công 17
12 Tài chính - Ngân hàng 17.5
13 Tài chính Chất lượng cao 21
14 Luật kinh tế 18
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5
16 Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 19