Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDQ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF ECONOMICS
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng
Website: due.udn.vn
Điện thoại: 0236 383 6169
Hotline: 0911 223 777
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 24.25 TTNV <= 7
2 Thống kê kinh tế 22.75 TTNV <= 4
3 Quản lý Nhà nước 22 TTNV < 9
4 25 TTNV <= 13
5 Marketing 26 TTNV <= 9
6 Kinh doanh quốc tế 26.75 TTNV <= 8
7 Kinh doanh thương mại 25.25 TTNV <= 10
8 Thương mại điện tử 25.25 TTNV <= 7
9 Kiểm toán 24.25 TTNV <= 8
10 24 TTNV<= 6
11 24.25 TTNV <= 5
12 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 23.5 TTNV <= 5
13 Quản trị nhân lực 25 TTNV <= 6
14 Hệ thống thông tin quản lý 22.5 TTNV <= 6
15 23 TTNV <= 11
16 Luật kinh tế 24 TTNV <= 10
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.5 TTNV <= 4
18 Quản trị khách sạn 25 TTNV < 4

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 21.5
2 Thống kê kinh tế 21
3 Quản lý Nhà nước 21
4 25.5
5 Marketing 26.5
6 Kinh doanh quốc tế 27
7 Kinh doanh thương mại 24
8 Thương mại điện tử 24.5
9 Kiểm toán 23
10 23.5
11 23
12 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 22
13 Quản trị nhân lực 24.5
14 Hệ thống thông tin quản lý 21
15 21.25
16 Luật kinh tế 25
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26
18 Quản trị khách sạn 26