Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDQ
Tên viết tắt: DUE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF ECONOMICS
Điện thoại: 0236 383 6169
Hotline: 0911 223 777
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Thống kê kinh tế 22.75 TTNV <= 4
2 Quản lý Nhà nước 22 TTNV < 9
3 Quản trị kinh doanh 25 TTNV <= 13
4 Marketing 26 TTNV <= 9
5 Kinh doanh quốc tế 26.75 TTNV <= 8
6 Kinh doanh thương mại 25.25 TTNV <= 10
7 Thương mại điện tử 25.25 TTNV <= 7
8 Tài chính - ngân hàng 24 TTNV<= 6
9 Kế toán 24.25 TTNV <= 5
10 Hệ thống thông tin 22.5 TTNV <= 6
11 Luật 23 TTNV <= 11
12 Luật kinh tế 24 TTNV <= 10
13 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 24.5 TTNV <= 4
14 Quản trị khách sạn 25 TTNV < 4
15 Quản trị nhân lực 25 TTNV <= 6
16 Kiểm toán 24.25 TTNV <= 8
17 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 23.5 TTNV <= 5
18 Kinh tế 24.25 TTNV <=7

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Thống kê kinh tế 21
2 Quản lý Nhà nước 21
3 Quản trị kinh doanh 25.5
4 Marketing 26.5
5 Kinh doanh quốc tế 27
6 Kinh doanh thương mại 24
7 Thương mại điện tử 24.5
8 Tài chính - ngân hàng 23.5
9 Kế toán 23
10 Hệ thống thông tin 21
11 Luật 21.25
12 Luật kinh tế 25
13 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 26
14 Quản trị khách sạn 26
15 Quản trị nhân lực 24.5
16 Kiểm toán 23
17 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 22
18 Kinh tế 21.5