Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDQ
Tên viết tắt: DUE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF ECONOMICS
Điện thoại: 0236 383 6169
Hotline: 0911 223 777
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 24.5
2 Thống kê kinh tế 23.25
3 Quản lý Nhà nước 23
4 Quản trị kinh doanh 25
5 Marketing 26.5
6 Kinh doanh quốc tế 26
7 Kinh doanh thương mại 25
8 Thương mại điện tử 26
9 Tài Chính - Ngân hàng 23.75
10 Kế toán 23.75
11 Kiểm toán 23.75
12 Quản trị nhân lực 24.75
13 Hệ thống thông tin quản lý 23.75
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 24.5
15 Luật 23.5
16 Luật kinh tế 25
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24
18 Quản trị khách sạn 23

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 26.5
2 Thống kê kinh tế 25.5
3 Quản lý Nhà nước 25.5
4 Quản trị kinh doanh 27.5
5 Marketing 28
6 Kinh doanh quốc tế 28
7 Kinh doanh thương mại 28
8 Thương mại điện tử 27.75
9 Tài Chính - Ngân hàng 27.25
10 Kế toán 27
11 Kiểm toán 27
12 Quản trị nhân lực 27.75
13 Hệ thống thông tin quản lý 26
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27.5
15 Luật 26.5
16 Luật kinh tế 27.5
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27
18 Quản trị khách sạn 27

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 800
2 Thống kê kinh tế 800
3 Quản lý Nhà nước 800
4 Quản trị kinh doanh 850
5 Marketing 900
6 Kinh doanh quốc tế 900
7 Kinh doanh thương mại 880
8 Thương mại điện tử 900
9 Tài Chính - Ngân hàng 850
10 Kế toán 820
11 Kiểm toán 820
12 Quản trị nhân lực 820
13 Hệ thống thông tin quản lý 800
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 850
15 Luật 800
16 Luật kinh tế 820
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 820
18 Quản trị khách sạn 800