Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Mã trường: KTS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY
Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: uah.edu.vn
Điện thoại: (028) 38.232571
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Mỹ thuật đô thị 22.05 Tại TPHCM
2 Thiết kế công nghiệp 24.6 Tại TPHCM
3 Thiết kế đồ họa 25.4 Tại TPHCM
4 Thiết kế thời trang 24.48 Tại TPHCM
5 24.28 Tại TPHCM
6 Kiến trúc (Chất lượng cao) 23.6 Tại TPHCM
7 Kiến trúc 20.8 Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ
8 Kiến trúc 20.25 Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt
9 Kiến trúc cảnh quan 22.89 Tại TPHCM
10 Quy hoạch vùng và đô thị 21.76 Tại TPHCM
11 Quy hoạch vùng và đô thị 16.5 Tại TPHCM
12 Thiết kế Nội thất 24.15 Tại TPHCM
13 Thiết kế nội thất 17 Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ
14 Thiết kế đô thị 15 Tại TPHCM
15 21.9 Tại TPHCM
16 Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) 15.5 Tại TPHCM
17 Kỹ thuật xây dựng 15.5 Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ
18 Kỹ thuật xây dựng 15.5 Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt
19 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.5 Tại TPHCM
20 Quản lý xây dựng 21.7 Tại TPHCM

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Mỹ thuật đô thị 21.54
2 Thiết kế công nghiệp 23.95
3 Thiết kế đồ họa 24.59
4 Thiết kế thời trang 23.75
5 Kiến trúc (Chất lượng cao) 24.25
6 Kiến trúc 25
7 Kiến trúc cảnh quan 23.75
8 Quy hoạch vùng và đô thị 20.48
9 Thiết kế nội thất 24.9
10 Thiết kế đô thị 22
11 24
12 Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) 24.2
13 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 23.9
14 Quản lý xây dựng 23.68