Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Mã trường: KTS
Tên viết tắt: UAH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY
Điện thoại: (028) 38.232571
Hotline:
Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Mỹ thuật đô thị 22.7
2 Thiết kế công nghiệp 24.51
3 Thiết kế đồ họa 25.17
4 Thiết kế thời trang 24.22
5 Kiến trúc 24.17
6 Kiến trúc cảnh quan 23.05
7 Quy hoạch vùng và đô thị 22.28
8 Thiết kế Nội thất 24.59
9 Thiết kế đô thị 15
10 Kỹ thuật xây dựng 19.85
11 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.5
12 Quản lý xây dựng 20.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Mỹ thuật đô thị 21.54
2 Thiết kế công nghiệp 23.95
3 Thiết kế đồ họa 24.59
4 Thiết kế thời trang 23.75
5 Kiến trúc 25
6 Kiến trúc cảnh quan 23.75
7 Quy hoạch vùng và đô thị 20.48
8 Thiết kế Nội thất 24.9
9 Thiết kế đô thị 22
10 Kỹ thuật xây dựng 24
11 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 23.9
12 Quản lý xây dựng 23.68

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Mỹ thuật đô thị 18.83
2 Thiết kế công nghiệp 20.77
3 Thiết kế đồ họa 21.24
4 Thiết kế thời trang 19.69
5 Kiến trúc 20.5
6 Kiến trúc cảnh quan 19.19
7 Quy hoạch vùng và đô thị 18.11
8 Thiết kế Nội thất 21.58
9 Thiết kế đô thị 17.88
10 Kỹ thuật xây dựng 17.53
11 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17.53
12 Quản lý xây dựng 17.7