Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường: KTD
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Website: dau.edu.vn/
Email:
Điện thoại: 236.221003
Hotline:
Địa chỉ: Số 566 Núi Thành - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 14
2 Kiến trúc 14
3 Kiến trúc 14
4 Quy hoạch vùng và đô thị 14
5 Quy hoạch vùng và đô thị 14
6 Quy hoạch vùng và đô thị 14
7 Thiết kế đồ họa 14
8 Thiết kế Nội thất 14
9 Thiết kế Nội thất 14
10 Thiết kế Nội thất 14
11 Kỹ thuật xây dựng 14
12 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14
13 Quản lý xây dựng 14
14 Công nghệ Thông tin 14
15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14
16 Kế toán 14
17 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 14
18 Tài Chính - Ngân hàng 14
19 Quản trị kinh doanh 14
20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14
21 Quản trị khách sạn 14
22 Ngôn ngữ Anh 14
23 Ngôn ngữ Trung Quốc 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 19
2 Kiến trúc 21
3 Kiến trúc 19
4 Kiến trúc 21
5 Quy hoạch vùng và đô thị 16
6 Quy hoạch vùng và đô thị 18
7 Quy hoạch vùng và đô thị 18
8 Quy hoạch vùng và đô thị 18
9 Thiết kế đồ họa 21
10 Thiết kế Nội thất 21
11 Thiết kế Nội thất 19
12 Thiết kế Nội thất 19
13 Kỹ thuật xây dựng 18
14 Kỹ thuật xây dựng 18
15 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18
16 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18
17 Quản lý xây dựng 18
18 Quản lý xây dựng 18
19 Công nghệ Thông tin 18
20 Công nghệ Thông tin 18
21 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
22 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
23 Kế toán 18
24 Kế toán 18
25 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 18
26 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 18
27 Tài Chính - Ngân hàng 18
28 Tài Chính - Ngân hàng 18
29 Quản trị kinh doanh 18
30 Quản trị kinh doanh 18
31 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
32 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
33 Quản trị khách sạn 18
34 Quản trị khách sạn 18
35 Ngôn ngữ Anh 18
36 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.5
37 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.5