Trường Đại học Kiên Giang

Mã trường: TKG
Tên viết tắt: KGU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kiên Giang
Tên tiếng Anh: Kien Giang University
Điện thoại: 0297.3.926714
Hotline:
Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 19
2 Giáo dục tiểu học 19
3 Ngôn ngữ Anh 19
4 Quản trị kinh doanh 14
5 Kế toán 14
6 Tài Chính - Ngân hàng 14
7 Luật 14
8 Công nghệ Sinh học 14
9 Công nghệ Thông tin 14
10 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 14
11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
13 Công nghệ thực phẩm 14
14 Khoa học cây trồng 14
15 Nuôi trồng thuỷ sản 14
16 Quản lý tài nguyên và môi trường 14
17 Chăn nuôi 14
18 Du lịch 14
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
20 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 24 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên
2 Giáo dục tiểu học 24 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên
3 Ngôn ngữ Anh 16
4 Quản trị kinh doanh 17
5 Kế toán 16
6 Tài Chính - Ngân hàng 16
7 Luật 16
8 Công nghệ Sinh học 16
9 Công nghệ Thông tin 16
10 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 16
11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
13 Công nghệ thực phẩm 16
14 Khoa học cây trồng 15
15 Nuôi trồng thuỷ sản 15
16 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
17 Chăn nuôi 15
18 Du lịch 16
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 16
20 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán học 710
2 Giáo dục tiểu học 710
3 Ngôn ngữ Anh 550
4 Quản trị kinh doanh 550
5 Kế toán 550
6 Tài Chính - Ngân hàng 550
7 Luật 550
8 Công nghệ Sinh học 550
9 Công nghệ Thông tin 550
10 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 550
11 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 550
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 550
13 Công nghệ thực phẩm 550
14 Khoa học cây trồng 550
15 Nuôi trồng thuỷ sản 550
16 Quản lý tài nguyên và môi trường 550
17 Chăn nuôi 550
18 Du lịch 550
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 550
20 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 550