Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHT
Tên viết tắt: HUS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Science
Điện thoại: 024 35579076
Hotline:
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Toán học 25.5
2 26.35
3 26.6
4 24.25
5 26.55
6 24.25
7 23.5
8 Hóa học 25.4
9 23.5
10 26.05
11 23.6
12 25.25
13 Sinh học 24.2
14 Công nghệ Sinh học 24.4
15 20.2
16 22.4
17 Quản lý đất đai 24.2
18 21.25
19 25
20 18.5
21 18
22 18
23 18
24 25.45
25 18
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 22.6
27 18