Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Science
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Website: hus.vnu.edu.vn/
Điện thoại: 024 35579076
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Toán học 23.6
2 Toán tin 25.2
3 Máy tính và khoa học thông tin* 26.1
4 Máy tính và khoa học thông tin** 24.8
5 Vật lý học 22.5
6 Khoa học dữ liệu 25.2
7 Khoa học vật liệu 21.8
8 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 20.5
9 Hoá học 24.1
10 Hoá học** 18.5
11 Kỹ thuật điện tử và tin học 25
12 Công nghệ kỹ thuật hoá học 24.8
13 Công nghệ kỹ thuật hoá học** 18.5
14 Hoá dược** 23.8
15 Sinh học 23.1
16 Công nghệ sinh học 25.9
17 Công nghệ sinh học** 21.5
18 Địa lý tự nhiên 18
19 Khoa học thông tin địa không gian* 18
20 Quản lý đất đai 20.3
21 Khoa học môi trường 17
22 Khoa học môi trường** 17
23 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* 21.4
24 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
25 Công nghệ kỹ thuật môi trường** 18
26 Khí tượng và khí hậu học 18
27 Hải dương học 17
28 Tài nguyên và môi trường nước* 17
29 Khoa học và công nghệ thực phẩm 24.4
30 Địa chất học 17
31 Quản lý tài nguyên và môi trường 17
32 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường 17