Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHT
Tên viết tắt: HUS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Science
Điện thoại: 024 35579076
Hotline:
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Toán học 25.1
2 Toán tin 26.05
3 Khoa học máy tính và thông tin 26.35
4 Khoa học dữ liệu* 26.45
5 Vật lý học 24.05
6 Khoa học vật liệu* 23.6
7 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 23.5
8 Kỹ thuật điện tử và tin học 26.1
9 Hoá học 25
10 Hoá học** 21.4
11 Công nghệ kỹ thuật hoá học** 21.6
12 Hóa dược** 24.2
13 Sinh học 22.85
14 Công nghệ sinh học** 20.25
15 Địa lý tự nhiên 20.45
16 Khoa học thông tin địa không gian* 22.45
17 Quản lý đất đai 23.15
18 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* 24.15
19 Khoa học môi trường 21.15
20 Công nghệ kỹ thuật môi trường** 20
21 Khoa học và công nghệ thực phẩm* 24.7
22 Khí tượng và khí hậu học 20
23 Hải dương học 20
24 Tài nguyên và môi trường nước* 20
25 Địa chất học 20
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 23
27 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường 20

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Toán học 100
2 Toán tin 105
3 Khoa học máy tính và thông tin 110
4 Khoa học dữ liệu* 107
5 Vật lý học 90
6 Khoa học vật liệu* 86
7 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 81
8 Kỹ thuật điện tử và tin học 104
9 Hoá học 100
10 Hoá học** 90
11 Công nghệ kỹ thuật hoá học** 90
12 Hóa dược** 100
13 Sinh học 90
14 Công nghệ sinh học** 94
15 Địa lý tự nhiên 83
16 Khoa học thông tin địa không gian* 82
17 Quản lý đất đai 82
18 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* 90
19 Khoa học môi trường 80
20 Công nghệ kỹ thuật môi trường** 87
21 Khoa học và công nghệ thực phẩm* 95
22 Khí tượng và khí hậu học 81
23 Hải dương học 80
24 Tài nguyên và môi trường nước* 82
25 Địa chất học 86
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 80
27 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường 80