Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Hoa Sen

Mã trường: HSU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hoa Sen
Tên tiếng Anh: HOA SEN UNIVERSITY
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp. HCM.
Website: hoasen.edu.vn/
Điện thoại: (028) 7309.1991
Hotline: 0908.275.276
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 16
2 16
3 Kỹ thuật Phần mềm 16
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
5 Công nghệ thực phẩm 16
6 17
7 Marketing 17
8 Kinh doanh quốc tế 17
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
10 16
11 16
12 Quản trị nhân lực 16
13 Quản trị văn phòng 16
14 Hệ thống thông tin quản lý 16
15 Quản trị công nghệ truyền thông 18
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
17 Quản trị khách sạn 16
18 Nhật Bản học 16
19 Hoa Kỳ học (ngành mới) 16
20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16
21 Nghệ thuật số (ngành mới) 16
22 Quản trị sự kiện (ngành mới) 16
23 16
24 Thiết kế đồ họa 16
25 Bảo hiểm 16
26 Thiết kế thời trang 16
27 Thiết kế Nội thất 16
28 16 hệ số 2 môn tiếng Anh

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu 6 Phương thức 2, 3, 4
2 6 Phương thức 2, 3, 4
3 Kỹ thuật Phần mềm 6 Phương thức 2, 3, 4
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 6 Phương thức 2, 3, 4
5 Công nghệ thực phẩm 6 Phương thức 2, 3, 4
6 6 Phương thức 2, 3, 4
7 Marketing 6 Phương thức 2, 3, 4
8 Kinh doanh quốc tế 6 Phương thức 2, 3, 4
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 6 Phương thức 2, 3, 4
10 6 Phương thức 2, 3, 4
11 6 Phương thức 2, 3, 4
12 Quản trị nhân lực 6 Phương thức 2, 3, 4
13 Quản trị văn phòng 6 Phương thức 2, 3, 4
14 Hệ thống thông tin quản lý 6 Phương thức 2, 3, 4
15 Quản trị công nghệ truyền thông 6 Phương thức 2, 3, 4
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6 Phương thức 2, 3, 4
17 Quản trị khách sạn 6 Phương thức 2, 3, 4
18 Nhật Bản học 6 Phương thức 2, 3, 4
19 Hoa Kỳ học (ngành mới) 6 Phương thức 2, 3, 4
20 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6 Phương thức 2, 3, 4
21 Nghệ thuật số (ngành mới) 6 Phương thức 2, 3, 4
22 Quản trị sự kiện (ngành mới) 6 Phương thức 2, 3, 4
23 6 Phương thức 2, 3, 4
24 Thiết kế đồ họa 6 Phương thức 2, 3, 4
25 Bảo hiểm 6 Phương thức 2, 3, 4
26 Thiết kế thời trang 6 Phương thức 2, 3, 4
27 Thiết kế Nội thất 6 Phương thức 2, 3, 4
28 6 Phương thức 2, 3, 4