Trường Đại học Hà Tĩnh

Mã trường: HHT
Tên viết tắt: HTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hà Tĩnh
Tên tiếng Anh: HA TINH UNIVERSITY
Điện thoại: 02393 565 56
Hotline: 0941332 333
Địa chỉ: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.3
2 Khoa học Môi trường 15
3 Thú y 15
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
5 Chính trị học 15
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
7 Kinh tế nông nghiệp 15
8 Kỹ thuật xây dựng 15
9 Luật 15
10 Tài Chính - Ngân hàng 15
11 Công nghệ Thông tin 15
12 Ngôn ngữ Anh 15
13 Kế toán 15
14 Quản trị kinh doanh 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 26.15
2 Khoa học Môi trường 15
3 Thú y 15
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
5 Chính trị học 15
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
7 Kinh tế nông nghiệp 15
8 Kỹ thuật xây dựng 15
9 Luật 15
10 Tài Chính - Ngân hàng 15
11 Công nghệ Thông tin 15
12 Ngôn ngữ Anh 15
13 Kế toán 15
14 Quản trị kinh doanh 15