Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Cửu Long

Mã trường: DCL
Tên viết tắt: MKU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Cửu Long
Tên tiếng Anh: MEKONG UNIVERSITY
Website: mku.edu.vn/
Email:
Điện thoại: 02703 831155
Hotline:
Địa chỉ: QL 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15
2 Ngôn ngữ Anh 15
3 Đông phương học 15
4 Dược học 21
5 Quản trị kinh doanh 15
6 Kinh doanh thương mại 15
7 Tài chính - ngân hàng 15
8 Kế toán 15
9 Luật kinh tế 15
10 Công nghệ Sinh học 15
11 Luật 15
12 Công nghệ thông tin 15
13 15
14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
16 Công nghệ thực phẩm 15
17 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
18 Bảo vệ thực vật 15
19 Điều dưỡng 19
20 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
21 Công tác xã hội 15
22 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 15
23 Nuôi trồng thuỷ sản 15
24 Thiết kế đồ họa 15
25 Nông học 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 6
2 Ngôn ngữ Anh 6
3 Đông phương học 6
4 Dược học 8
5 Quản trị kinh doanh 6
6 Kinh doanh thương mại 6
7 Tài chính - ngân hàng 6
8 Kế toán 6
9 Luật kinh tế 6
10 Công nghệ Sinh học 6
11 Luật 6
12 Công nghệ thông tin 6
13 6
14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6
15 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6
16 Công nghệ thực phẩm 6
17 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 6
18 Bảo vệ thực vật 6
19 Điều dưỡng 6.5
20 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.5
21 Công tác xã hội 6
22 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 6
23 Nuôi trồng thuỷ sản 6
24 Thiết kế đồ họa 6
25 Nông học 6