Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM
Tên viết tắt: QUI
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Quang Ninh University Of Industry
Website: qui.edu.vn/
Điện thoại: (0203).3871.292
Hotline:
Địa chỉ: Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 15
2 Tài chính - ngân hàng 15
3 Kế toán 15
4 Công nghệ thông tin 15
5 15
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
8 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15
9 Kỹ thuật mỏ 15
10 Kỹ thuật tuyển khoáng 15
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 16
2 Tài chính - ngân hàng 16
3 Kế toán 16
4 Công nghệ thông tin 16
5 16
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
8 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 16
9 Kỹ thuật mỏ 16
10 Kỹ thuật tuyển khoáng 16
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16