Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM
Tên viết tắt: QUI
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Quang Ninh University Of Industry
Website: qui.edu.vn/
Điện thoại: (0203).3871.292
Hotline:
Địa chỉ: Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 15
2 Tài Chính - Ngân hàng 15
3 Kế toán 15
4 Công nghệ Thông tin 15
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
8 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
9 Kỹ thuật mỏ 15
10 Kỹ thuật tuyển khoáng 15
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 18
2 Tài Chính - Ngân hàng 18
3 Kế toán 18
4 Công nghệ Thông tin 18
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
8 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 18
9 Kỹ thuật mỏ 18
10 Kỹ thuật tuyển khoáng 18
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18