Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường: DDM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Quang Ninh University Of Industry
Địa chỉ: Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Website: qui.edu.vn/
Điện thoại: (0203).3871.292
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 15
2 15
3 15
4 15
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
9 Kỹ thuật địa chất 15
10 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15
11 Kỹ thuật mỏ 15
12 Kỹ thuật tuyển khoáng 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 16
2 16
3 16
4 16
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 16
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
9 Kỹ thuật địa chất 16
10 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 16
11 Kỹ thuật mỏ 16
12 Kỹ thuật tuyển khoáng 16