Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Bình Dương

Mã trường: DBD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Bình Dương
Tên tiếng Anh: BINH DUONG UNIVERSITY
Địa chỉ: Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Website: bdu.edu.vn/
Điện thoại: (0274) 3 822 058
Hotline:
Thông tin khác:

Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2019