Trường Đại học Bình Dương

Mã trường: DBD
Tên viết tắt: BDU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Bình Dương
Tên tiếng Anh: BINH DUONG UNIVERSITY
Điện thoại: (0274) 3 822 058
Hotline:
Địa chỉ: Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Nhật Bản học 15
3 Hàn Quốc học 15
4 Việt Nam học 15
5 Quản trị kinh doanh 15
6 Tài Chính - Ngân hàng 15
7 Kế toán 15
8 Luật kinh tế 15
9 Công nghệ Sinh học 15
10 Công nghệ Thông tin 15
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
15 Công nghệ thực phẩm 15
16 Kiến trúc 15
17 Dược học 21

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Nhật Bản học 15
3 Hàn Quốc học 15
4 Việt Nam học 15
5 Quản trị kinh doanh 15
6 Tài Chính - Ngân hàng 15
7 Kế toán 15
8 Luật kinh tế 15
9 Công nghệ Sinh học 15
10 Công nghệ Thông tin 15
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
15 Công nghệ thực phẩm 15
16 Kiến trúc 15
17 Dược học 21

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 500
2 Nhật Bản học 500
3 Hàn Quốc học 500
4 Việt Nam học 500
5 Quản trị kinh doanh 500
6 Tài Chính - Ngân hàng 500
7 Kế toán 500
8 Luật kinh tế 500
9 Công nghệ Sinh học 500
10 Công nghệ Thông tin 500
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 500
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 500
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 500
14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 500
15 Công nghệ thực phẩm 500
16 Kiến trúc 500
17 Dược học 500