Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Mã trường: C25
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Số 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định
Website: cdspnd.edu.vn/
Điện thoại: 02283 648351
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành NĂM 2019