Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Mã trường: C25
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 02283 648351
Hotline:
Địa chỉ: Số 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2019