Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Mã trường: C06
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Km4, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email:
Điện thoại: (0206) 3751148
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Cao đẳng các ngành NĂM 2019