Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Thiết kế đô thị

Mã ngành: 7580199

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế đô thị

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 16.93 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 21.11 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 17.88 0