Ngành Thiết kế đô thị

Mã ngành: 7580199

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 15 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 22 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM 17.88 0