Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7510209

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Robot và trí tuệ nhân tạo

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 24.2 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022