Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đặc thù)

Mã ngành: 7810202D

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đặc thù)

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 22 24.3
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 24.25 24.75

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 25 25
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 0 26

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 600 750