Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đặc thù)

Mã ngành: 7810202D

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đặc thù)

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 21.2 22
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 21.4 24.25

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 7.27 25

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 0 600