Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản trị khách sạn (Đặc thù)

Mã ngành: 7810201D

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản trị khách sạn (Đặc thù)

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 22.3 24

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 7.27 25.5

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Tài chính - Marketing 0 600