Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM

Mã trường: GSA
Tên viết tắt: UTC2
Tên tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - CAMPUS IN HO CHI MINH CITY
Điện thoại: 028 3896.2819
Hotline: 028 3730.6883
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 22.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6, TTNV <= 2
2 Tài chính - Ngân hàng 20.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.0, TTNV <= 2
3 Kế toán 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 7
4 Công nghệ Thông tin 24.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 5
5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6, TTNV <= 2
6 Kỹ thuật cơ điện tử 21.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8, TTNV <= 2
7 Kỹ thuật ô tô 23.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 2
8 Kỹ thuật điện 21.35 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 2
9 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 21.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 2
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 23.05 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8, TTNV <= 1
11 Kiến trúc 17.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.0, TTNV <= 4
12 Kỹ thuật xây dựng 17.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7, TTNV <= 3
13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2, TTNV <= 3
14 Kinh tế xây dựng 17.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.02, TTNV <= 1
15 Kỹ thuật cơ khí động lực 20.75 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 16
16 Quản lý xây dựng 20.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 1
17 Khai thác vận tải 24.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 5
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8, TTNV <= 1