Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM

Mã trường: GSA
Tên viết tắt: UTC2
Tên tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - CAMPUS IN HO CHI MINH CITY
Điện thoại: 028 3896.2819
Hotline: 028 3730.6883
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 22.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6, TTNV <= 2
2 Tài chính - Ngân hàng 20.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.0, TTNV <= 2
3 Kế toán 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 7
4 Công nghệ Thông tin 24.7 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 5
5 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6, TTNV <= 2
6 Kỹ thuật cơ điện tử 21.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8, TTNV <= 2
7 Kỹ thuật ô tô 23.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 2
8 Kỹ thuật điện 21.35 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 2
9 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 21.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 2
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 23.05 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8, TTNV <= 1
11 Kiến trúc 17.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.0, TTNV <= 4
12 Kỹ thuật xây dựng 17.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7, TTNV <= 3
13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2, TTNV <= 3
14 Kinh tế xây dựng 17.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.02, TTNV <= 1
15 Kỹ thuật cơ khí động lực 20.75 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 16
16 Quản lý xây dựng 20.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6, TTNV <= 1
17 Khai thác vận tải 24.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.0, TTNV <= 5
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8, TTNV <= 1