Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

Mã trường: DHQ
Tên viết tắt: DHQ
Tên tiếng Việt: Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
Tên tiếng Anh:
Email:
Điện thoại: 02333 560 661
Hotline:
Địa chỉ: Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
2 Kỹ thuật xây dựng 15
3 Kỹ thuật điện 16
4 Kinh tế xây dựng 5
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 16
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
7 Công nghệ thông tin 17
8 Du lịch 17