Thứ Sáu, 10/09/2021, 17:45 (GMT+7)

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - Mã ngành: 7310202

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là gì?

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là ngành đào tạo cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức, tư duy nền tảng về hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước Việt Nam; có hiểu biết chuyên sâu về phương hướng, hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam; chuyên sâu về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

👉 Các Trường đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-xay-dung-dang-va-chinh-quyen-nha-nuoc-ma-nganh-7310202-1.htm

Học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là học gì?

Mục tiêu là đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo kiến thức được học vào thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời am hiểu rộng các khoa học xã hội và nhân văn.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có tri thức chuyên sâu về giảng dạy xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, về công tác Đảng, công tác quản lý Nhà nước; có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên ngành được đào tạo.

- Có kiến thức, năng lực và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

 • Làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội các cấp.
 • Làm công tác Đảng, hành chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống nhà nước và tư nhân.
 • Làm công tác giảng dạy chuyên ngành xây dựng Đảng, Quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Để theo học và thành công trong ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước bạn cần có những tố chất sau:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
 • Có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, có lối sống trung thực, đòan kết và tôn trọng tập thể, có tinh thần phê bình và tự phê bình;
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán với các đối tượng;
 • Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng đọc, hiểu các tài liệu thuộc trong nước và quốc tế chuyên ngành trong và ngoài nước;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng;
 • Có trình độ ngoại ngữ cao;
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập;
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, phát triển nhóm;
 • Kiên trì, nhẫn nại, chịu được áp lực cao trong công việc.
 • (Có 5.00 bình chọn)

Tin bài cùng chuyên mục

Ngành Quản lý văn hóa là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.
Ngành Văn hóa học là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.
Văn học là hình thái ý thức xã hội, môn nghệ thuật nhưng khác với các ngành khác nhờ đặc trưng chất liệu sáng tác văn học : ngôn từ. Ngôn ngữ văn học có tính hình tượng, được sắp xếp theo một tổ chức nhất định để ngôn từ phát huy giá trị của nó, đồng thời có tính chuẩn mực (hàm súc và cô đọng, đa nghĩa, biểu cảm ).
Ngôn ngữ học là nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, cấu trúc và sự phát triển của nó và liên quan đến các lĩnh vực như âm vị học, ngữ nghĩa học, hình thái học và thực dụng.
Lịch sử là ngành chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề xảy ra trong quá khứ, sau đó phân tích, đánh giá, rút ra những kiến thức, quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
30 điểm khối C mới đậu vào ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Ở nhiều trường khác, ngành này cũng có mức điểm chuẩn nằm trong "tốp". Vì sao?
Oxy cao áp
Liên hệ quảng cáo