Thứ Ba, 27/07/2021, 18:40 (GMT+7)

Ngành Toán tin - Mã ngành: 7460117

Ngành Toán tin là gì?

Ngành Toán Tin (Mathematics – Informatics) là ngành học được hiểu đơn giản là xây dựng những chương trình máy tính giải được những bài toán thực tế. Đòi hỏi rất cao về các loại mô hình toán và giải thuật. Ví dụ như về nghiên cứu, phát triển, áp dụng các phương pháp toán và tin học, thiết kế, xây dựng,bảo mật, truyền thông, giáo dục, công nghiệp, giải trí… 

👉 Các Trường đào tạo ngành Toán tin: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-toan-tin-ma-nganh-qht02.htm

👉 Các Trường đào tạo ngành Toán tin: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-toan-tin-ma-nganh-mi1.htm

Học ngành Toán tin là học gì?

Chương trình đào tạo đại học ngành Toán Tin nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở vững chắc về Toán học và Tin học, và các kiến thức chuyên ngành mang tính liên ngành Toán ứng dụng và Tin học. Sinh viên được đào tạo ngành này do vậy có thể tham gia nhiều vị trí và lĩnh vực công tác khác nhau, từ các vị trí nghiên cứu chuyên sâu về Toán ứng dụng nhằm đưa ra và phát triển các phương pháp luận, mô hình trong các lĩnh vực tính toán hình thức, bảo mật thông tin, tính toán mềm v.v. đến các vị trí đòi hỏi kiến thức Tin học như xây dựng các công cụ, chương trình máy tính, phục vụ trở lại các mô hình tính toán phức tạp trong các lĩnh vực tính toán khoa học.  

Học ngành Toán tin ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán tin có thể nỗ lực hơn để đảm nhận những công việc sau đây:

 • Chuyên viên nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyên viên phần mềm tại các công ty CNTT, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử, tập đoàn công nghệ, …
 • Chuyên viên tin học tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, cơ quan hành chính nhà nước, …
 • Giảng viên tin học hoặc toán học tại các trường cao đẳng, đại học.
 • Nghiên cứu viên về Toán và Tin.
 • Chuyên viên thống kê phân tích, dự báo, quản trị rủi ro, thẩm định đầu tư tại các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, các doanh nghiệp, …
 • Chuyên viên toán ứng dụng trong giao thông, viễn thông, thủy lợi, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, …

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Toán tin

Người học chuyên ngành Toán Tin phải có tố chất thực sự với ngành này và không ngừng rèn luyện, phát triển tốt nhất khả năng của mình. Vì vậy, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

 • Thông minh, có tư duy logic;
 • Có khả năng phân tích con số và suy luận;
 • Yêu thích và đam mê với công nghệ thông tin;
 • Có khả năng sáng tạo và đưa ra định luật giả thuyết mới và quy luật các con số;
 • Có khả năng làm việc lâu được với máy tính;
 • Yêu thích các con số, nghiên cứu khoa học, các trò chơi trí tuệ;
 • Học tốt khá tốt môn toán, tin và các môn tư duy liên quan;
 • Có khả năng giao tiếp, ngữ pháp ngoại ngữ tốt
 • (Có 1 bình chọn)
5.00