Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 51140231

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Anh

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 17.34 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022