Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

Mã ngành: GSA-11

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật hạ tầng đô thị)