Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hóa; Hệ thống giao thông thông minh - ITS)

Mã ngành: GSA-05

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hóa; Hệ thống giao thông thông minh - ITS)