Chủ Nhật, 12/09/2021, 16:39 (GMT+7)

Ngành Kinh tế phát triển - Mã ngành: 7310105

Ngành Kinh tế phát triển là gì?

Kinh tế phát triển là ngành khoa học kinh tế nghiên cứu về quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu là hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa và biến đổi toàn cầu.

👉 Các Trường đào tạo ngành Kinh tế phát triển: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-kinh-te-phat-trien-ma-nganh-7310105-1.htm

Kinh tế phát triển sử dụng chiến lược quản trị tri thức, hệ thống lý thuyết kinh tế, các phương pháp phân tích kinh tế và hoạch định chính sách, các mô hình toán học để giải quyết các vấn đề phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng, vùng, quốc gia và quốc tế.

Học ngành Kinh tế phát triển là học gì?

Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế Phát triển được xây dựng nhằm cung cấp đội ngũ các chuyên gia Kinh tế Phát triển có khả năng phát triển chuyên sâu, có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất tốt, có khả năng làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau - đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách và quản lý quá trình phát triển - góp phần tích cực vào việc đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Khi theo học ngành kinh tế phát triển, sinh sẽ được trang bị kiến thức chuyên ngành có thể phân tích, tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, ngành và lĩnh vực; quản lý các quá trình phát triển; xây dựng, phân tích, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án phát triển; phân tích và dự báo kinh tế - xã hội; mô hình hóa tăng trưởng kinh tế; tổ chức các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, thực hiện các dự án phát triển với nước ngoài.

Học ngành Kinh tế phát triển ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển, bạn  có thể tìm kiếm cho mình những cơ hội nghề nghiệp như.

 • Bạn có thể làm việc với tư cách là một chuyên gia Kinh tế phát triển và nhà quản lý phát triển tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội (ở Trung ương, Ngành hay Địa phương như các Bộ; các Sở, Ban, Ngành ở các tỉnh, cơ quan ở các địa phương,…)
 • Bạn có thể trở thành chuyên viên tư vấn hoặc cán bộ dự án cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc trên thế giới như Oxfam, Plan, Clinton Foundation,…
 • Bạn có thể trở thành chuyên viên kế hoạch – tổng hợp, kinh doanh trong các doanh nghiệp như các tập đoàn đa quốc gia, các ngân hàng, các tổ chức tài chính.
 • Bạn có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở nghiên cứu.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kinh tế phát triển

Trong lĩnh vực kinh tế nói chung và các chuyên ngành như kinh tế phát triển nói riêng, để thành công thì bạn sẽ cần nhiều nỗ lực, tố chất và kỹ năng, kinh nghiệm hơn là bằng cấp. Về cơ bản, những gì bạn được học ở trường chỉ là kiến thức cơ sở. Có các kỹ năng sau đây, bạn sẽ tiến gần hơn tới thành công trên con đường sự nghiệp:

 • Tư duy chiến lược.
 • Đánh giá chính xác tình hình kinh tế, xã hội cả ở cấp độ vi mô và vĩ mô.
 • Có tầm nhìn, khả năng phân tích và ra quyết định.
 • Chủ động, sáng tạo.
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm.
 • Khả năng nghiên cứu và trình độ ngoại ngữ tốt.
 • (Có 5.00 bình chọn)

Tin bài cùng chuyên mục

Ngành Quản lý văn hóa là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.
Ngành Văn hóa học là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.
Văn học là hình thái ý thức xã hội, môn nghệ thuật nhưng khác với các ngành khác nhờ đặc trưng chất liệu sáng tác văn học : ngôn từ. Ngôn ngữ văn học có tính hình tượng, được sắp xếp theo một tổ chức nhất định để ngôn từ phát huy giá trị của nó, đồng thời có tính chuẩn mực (hàm súc và cô đọng, đa nghĩa, biểu cảm ).
Ngôn ngữ học là nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, cấu trúc và sự phát triển của nó và liên quan đến các lĩnh vực như âm vị học, ngữ nghĩa học, hình thái học và thực dụng.
Lịch sử là ngành chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề xảy ra trong quá khứ, sau đó phân tích, đánh giá, rút ra những kiến thức, quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
30 điểm khối C mới đậu vào ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Ở nhiều trường khác, ngành này cũng có mức điểm chuẩn nằm trong "tốp". Vì sao?
Oxy cao áp
Liên hệ quảng cáo