Chủ Nhật, 04/07/2021, 13:10 (GMT+7)

Ngành Kinh tế nông nghiệp - Mã ngành: 7620115

Kinh tế nông nghiệp là gì?

Kinh tế nông nghiệp là ngành học nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất thuộc phạm vi nông nghiệp, nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động sản xuất nông nghiệp do sự tác động của các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội mang lại… nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

👉 Các Trường đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/kinh-te-nong-nghiep-7620115.htm

Học ngành Kinh tế nông nghiệp là học gì ?

Sinh viên theo học ngành Kinh tế nông nghiệp được trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh tế, kinh tế nông nghiệp, các kiến thức về phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng, chính sách, tài chính, marketing trong nông nghiệp, quản lý nhân lực và quản lý tài nguyên nông nghiệp.

Ngoài ra sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng về đổi mới sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, phân tích, chuyển tải thông tin, kỹ năng thích ứng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động

Học Kinh tế nông nghiệp ra trường làm gì?

Giảng dạy về kinh tế trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến nông nghiệp; Có khả năng tự nghiên cứu trong các viện nghiên cứu kinh tế thuộc các bộ ngành, các trường đại học..

Các cơ quan hoạch định, quản lý, chỉ đạo, thực hiện chính sách nông nghiệp và nông thôn.

Trong các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực kinh tế hoặc liên quan đến kinh tế.

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp nông nghiệp, Trang trại, Cơ sở chế biến, marketing, nông lâm thuỷ sản, các hợp tác xã, tổ chức tài chính và ngân hàng.

Học ngành Kinh tế nông nghiệp bạn cần những tố chất gì?

Khả năng phân tích và định hướng;

Khả năng làm việc độc lập và chủ động

Khả năng làm việc nhóm và tập hợp thành viên;

Cập nhật và vận dụng công cụ, phần mềm để đáp ứng yêu cầu chuyên môn

Có khả năng xác định và tổ chức;

Kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng Anh

  • (Có 1 bình chọn)
5.00