Thứ Sáu, 16/07/2021, 17:55 (GMT+7)

Ngành Kiến trúc nội thất - Mã ngành: 7580103

Ngành Kiến trúc nội thất là gì?

Kiến trúc Nội thất là thiết kế kiến trúc xây dựng có tính đến phương án bố trí và trang trí nội thất. Đây là ngành khác với ngành Thiết kế Nội thất giải quyết các vấn đề mỹ thuật trong nội thất công trình.

👉 Các Trường đào tạo ngành Kiến trúc nội thất: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/kien-truc-noi-that-7580103d.htm

Học Ngành Kiến trúc nội thất là học gì?

Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cấu trúc công trình, về công nghệ, về kỹ thuật và về khả năng chuyển đổi chức năng trong các công trình có giá trị công năng và văn hóa - lịch sử. Có được những kỹ năng trên, nhà thiết kế nội thất sẽ đóng góp thiết thực cho xã hội cả về phương diện kinh tế lẫn thẩm mỹ, tạo ra một môi trường xây dựng hiệu quả hơn.

Học ngành Kiến trúc nội thất ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ra trường có khả năng tiếp cận nhanh với thực tiễn, thích nghi với nền kinh tế của nước ta và có đủ khả năng vươn lên trong nhiều lĩnh vực trong nước cũng như ngoài nước, phát huy truyền thống của dân tộc. Cụ thể:

- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp có chức năng thiết kế Kiến trúc Nội thất;

- Làm việc trong các tổ chức, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật với các vị trí tư vấn thiết kế, thi công Nội thất phù hợp với chuyên môn đào tạo;

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Những tố chất phù hợp với ngành Kiến trúc nội thất

Sinh viên Kiến trúc Nội thất sau khi ra trường có thể làm các công sau:

  • Khả năng vẽ hình hoạ, màu trang trí. Cảm nhận được khối, mảng và ánh sáng trên vật thể.

  • Linh hoạt trong cảm nhận không gian.

  • Cũng giống như ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất là kết hợp của Mỹ thuật và Kỹ thuật. Tuy không quá đặt nặng yếu tố kỹ thuật nhưng cũng cần tư duy được ở một mức độ nhất định.

  • Sự tinh tế và giỏi giao tiếp là một lợi thế.

  • (Có 1 bình chọn)
5.00