Thứ Sáu, 24/09/2021, 19:18 (GMT+7)

Ngành Hoa Kỳ học - Mã ngành: 7310640

Ngành Hoa Kỳ học là gì?

Hoa kỳ học là ngành học nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Anh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, kinh tế, địa lý, lịch sử, chính trị, nghệ thuật, xã hội của đất nước Hoa kỳ. Nói cách khác, ngành Hoa Kỳ học giúp chúng ta hiểu về con người Hoa Kỳ để có thể chung sống, hợp tác cùng phát triển.

👉 Trường đào tạo ngành Hoa Kỳ học: https://tuyensinhhuongnghiep.vn/nganh-hoa-ky-hoc-ma-nganh-7310640.htm

Học ngành Hoa Kỳ học là học gì?

Mục tiêu đào tạo là cung cấp cho sinh viên khả năng hiểu biết toàn diện về đất nước, con người, và văn hóa Hoa Kỳ. Chương trình được xây dựng trên nền tảng truyền thống của giáo dục Việt Nam trong tinh thần chuẩn bị cho sinh viên khả năng dấn thân vào các cơ hội việc làm trong môi trường quốc tế và toàn cầu. 

Sinh viên sẽ được trang bị các nhóm kiến thức như: Kỹ năng tiếng Anh; Ngôn ngữ học đại cương; Văn hóa Hoa Kỳ; Văn học Hoa Kỳ; Xã hội và các thiết chế trong xã hội Hoa Kỳ; các hình thức biểu đạt của xã hội Hoa Kỳ (ví dụ như truyền thông, thời trang, nghệ thuật, âm nhạc, vv.); Phương pháp nghiên cứu định tính, và các trải nghiệm thực tế.  

Học ngành Hoa Kỳ học ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hoa Kỳ học với kiến thức đầy đủ có thể thử sức bản thân với một số công việc sau đây:

 • Chuyên viên/nhân viên bộ phận Quan hệ khách hàng, Dịch vụ khách hàng, chuyên viên phòng Nhân sự, phòng Kinh doanh, phòng Truyền thông trong các công ty liên doanh hoặc có vốn đầu tư của Hoa Kỳ;
 • Chuyên viên/nhân viên Lãnh sự quán hoặc Trung tâm Văn hóa giáo dục Hoa Kỳ;
 • Giáo viên môn văn hóa Hoa Kỳ trong các cơ sở đào tạo
 • Nhân viên tư vấn du học Hoa Kỳ - Biên tập viên, phóng viên các chuyên mục quốc tế, Hoa Kỳ
 • Chuyên viên/ nhân viên bộ phận ngoại thương, xuất nhập khẩu - Biên phiên dịch
 • Nhân viên các văn phòng đại diện cho các công ty đến từ Hoa kỳ - Chuyên viên/nhân viên/điều phối các dự án phi chính phủ (NGO) 

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Hoa Kỳ học

Để học tốt ngành Hoa Kỳ học, các bạn cần có những tố chất sau:

 • Có năng khiếu về ngoại ngữ
 • Siêng năng, chăm chỉ, nhẫn lại
 • Yêu thích tiếng Anh và văn hóa Hoa Kỳ
 • Năng động, thích khám phá và hướng ngoại
 • Thích làm việc trong môi trường quốc tế
 • Khả năng diễn đạt ngôn ngữ, thông tin tốt
 • (Có 1 bình chọn)
5.00