Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 20.5 0
2 Trường Đại học Cần Thơ 22.25 0
3 Trường Đại học Đồng Nai 19 21
4 Trường Đại học Tiền Giang 22.5 0
5 Trường Đại học Tây Bắc 0 26
6 Trường Đại học Tân Trào 18.5 0
7 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 0 20
8 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 21 23.75
9 Trường Đại học Quảng Bình 18.5 0
10 Trường Đại học Thủ Dầu Một 18.5 0
11 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 23.75 25.4
12 Trường Đại học An Giang 18.5 20
13 Trường Đại học Đông Á 18.5 0
14 Trường Đại học Hải Phòng 18.5 0
15 Trường Đại học Tây Nguyên 21.5 0
16 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 18.5 0
17 Trường Đại học Hoa Lư 18.5 0
18 Trường Đại học Phú Yên 18.5 0
19 Trường Đại học Đồng Tháp 20 0
20 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 31 0
21 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 18.5 0
22 Trường Đại học Trà Vinh 18.5 20.25
23 Trường Đại học Khánh Hòa 0 19
24 Trường Đại học Hà Tĩnh 18.5 0
25 Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 28.78 0
26 Trường Đại học Sài Gòn 22.8 24.65
27 Trường Đại học Vinh 23 22
28 Trường Đại học Quy Nhơn 19.5 0
29 Trường Đại học Quảng Nam 18.5 0
30 Trường Đại học Hùng Vương 18.5 26
31 Trường Đại học Đà Lạt 19.5 24

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Trà Vinh 0 600