Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo vệ thực vật

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Bạc Liêu 0 18
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 0 732