Khoa Quốc tế - ĐH Huế

Mã trường: DHI
Tên viết tắt: HUIS
Tên tiếng Việt: Khoa Quốc tế - ĐH Huế
Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL SCHOOL - HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 02343 848561
Hotline:
Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.