Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTQ
Tên viết tắt: ISTNU
Tên tiếng Việt: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL SCHOOL OF THAI NGUYEN UNIVERSITY
Điện thoại: 02083.549.188
Hotline: 0919.618.718
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 15
2 Kinh doanh quốc tế 15
3 Kế toán 15
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 18
2 Kinh doanh quốc tế 18
3 Kế toán 18
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 75
2 Kinh doanh quốc tế 75
3 Kế toán 75
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 75