Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHL
Tên viết tắt: VNU-LS
Tên tiếng Việt: Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU, Hanoi - School of Law
Website: law.vnu.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (024) 3754 7787
Hotline:
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 24.9
2 Luật 28.25
3 Luật 25.3
4 Luật 24.45
5 Luật 26.22
6 Luật 22.62
7 Luật chất lượng cao (Thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT) 24.7
8 Luật Thương mại quốc tế 25.68
9 Luật kinh doanh 25.1

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 18.1
2 Luật 18.1
3 Luật 18.1
4 Luật 18.1
5 Luật 18.1
6 Luật 18.1
7 Luật chất lượng cao (Thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT) 17
8 Luật Thương mại quốc tế 19.95
9 Luật kinh doanh 18.95