Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHL
Tên viết tắt: VNU-LS
Tên tiếng Việt: Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: VNU, Hanoi - School of Law
Website: law.vnu.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (024) 3754 7787
Hotline:
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Luật 24.3
2 Luật 27.5
3 Luật 24.4
4 Luật 23.25
5 Luật 24.5
6 23.75
7 24.8
8 Luật kinh doanh 24.55