Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế

Mã trường: DHC
Tên viết tắt: DHC
Tên tiếng Việt: Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh: Hue University Faculty Of Physical Education
Email:
Điện thoại: 054.3816.058
Hotline:
Địa chỉ: 52 Hồ Đắc Di - TP Huế
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Thể chất 19