Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDG
Tên tiếng Việt: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, DANANG UNIVERSITY
Địa chỉ: 62 Ngô Sĩ Liên, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Website: fpe.udn.vn/
Điện thoại: 0236 3841 325
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0