Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDI
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0236) 2678234
Hotline:
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 18 Toán>=6TTNV<=3
2 Công nghệ kỹ thuật máy tính 18 Toán>=6,4TTNV<=1
3 Công nghệ thông tin 18 Toán>=7,2TTNV<=2

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 18
2 Công nghệ kỹ thuật máy tính 18
3 Công nghệ thông tin 18