Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Mã trường: HVN
Tên viết tắt: VNUA
Tên tiếng Việt: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture
Điện thoại: 024.6261.7578
Hotline: 0961.926.939
Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Sư phạm công nghệ 19
2 Bảo vệ thực vật 15
3 Khoa học cây trồng 15
4 Nông nghiệp 15
5 Chăn nuôi 16
6 Chăn nuôi thú ý 16
7 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
8 Kỹ thuật điện 16
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 17
11 Kỹ thuật cơ khí 17
12 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16
13 Công nghệ sinh học 16
14 Công nghệ thông tin 17
15 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 17
16 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 17
17 Công nghệ sau thu hoạch 16
18 Công nghệ thực phẩm 16
19 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 16
20 Kế toán 17
21 Tài chính - Ngân hàng 17
22 Khoa học đất 23
23 Kinh tế 16
24 Kinh tế đầu tư 16
25 Kinh tế tài chính 16
26 Quản lý kinh tế 16
27 Kinh tế số 16
28 Kinh tế nông nghiệp 17
29 Luật 18
30 Khoa học môi trường 18
31 Công nghệ kỹ thuật hóa học 20
32 Ngôn ngữ Anh 18
33 Nông nghiệp công nghệ cao 16
34 Quản lý đất đai 15
35 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
36 Quản lý bất động sản 15
37 Quản trị kinh doanh 16.5
38 Thương mại điện tử 16.5
39 Quản lý và phát triển du lịch 16.5
40 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 16.5
41 Logisics và Quản lý chuỗi cung ứng 21
42 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 19
43 Thú y 17
44 Bệnh học thủy sản 15
45 Nuôi trồng thuỷ sản 15
46 Xã hội học 15