Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Ngoại giao Việt Nam

Mã trường: HQT
Tên tiếng Việt: Học viện Ngoại giao Việt Nam
Tên tiếng Anh: DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM
Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Website: dav.edu.vn
Điện thoại: 024 38344540
Hotline: 0943 482 840
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quan hệ quốc tế 26.6
2 Quan hệ quốc tế 26.6
3 Quan hệ quốc tế 25.6
4 Quan hệ quốc tế 25.6
5 Kinh tế quốc tế(A00) 26.7
6 Kinh tế quốc tế(A01) 26.7
7 Kinh tế quốc tế(D01) 26.7
8 Luật quốc tế 26
9 Luật quốc tế 26
10 Truyền thông quốc tế 27
11 Truyền thông quốc tế 27
12 Truyền thông quốc tế 26
13 Truyền thông quốc tế 26
14 Ngôn ngữ Anh 34.75