Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Ngoại giao Việt Nam

Mã trường: HQT
Tên tiếng Việt: Học viện Ngoại giao Việt Nam
Tên tiếng Anh: DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM
Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Website: dav.edu.vn
Điện thoại: 024 38344540
Hotline: 0943 482 840
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quan hệ quốc tế(A01) 26.6
2 Quan hệ quốc tế(D01) 26.6
3 Quan hệ quốc tế(D03) 25.6
4 Quan hệ quốc tế(D04) 25.6
5 Kinh tế quốc tế(A00) 26.7
6 Kinh tế quốc tế(A01) 26.7
7 Kinh tế quốc tế(D01) 26.7
8 Luật quốc tế(A01) 26
9 Luật quốc tế(D01) 26
10 Truyền thông quốc tế(A01) 27
11 Truyền thông quốc tế(D01) 27
12 Truyền thông quốc tế(D03) 26
13 Truyền thông quốc tế(D04) 26
14 34.75