Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Ngoại giao Việt Nam

Mã trường: HQT
Tên tiếng Việt: Học viện Ngoại giao Việt Nam
Tên tiếng Anh: DIPLOMATIC ACADEMY OF VIETNAM
Địa chỉ: Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Website: dav.edu.vn
Điện thoại: 024 38344540
Hotline: 0943 482 840
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quan hệ quốc tế(A01) 26.6
2 Quan hệ quốc tế (D01) 26.6
3 Quan hệ quốc tế(D03) 25.6
4 Quan hệ quốc tế(D04) 25.6
5 Kinh tế quốc tế(A00) 26.7
6 Kinh tế quốc tế(A01) 26.7
7 Kinh tế quốc tế(D01) 26.7
8 Luật quốc tế(A01) 26
9 Luật quốc tế(D01) 26
10 Truyền thông quốc tế(A01) 27
11 Truyền thông quốc tế(D01) 27
12 Truyền thông quốc tế(D03) 26
13 Truyền thông quốc tế(D04) 26
14 Ngôn ngữ Anh 34.75