Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Mã trường: NHP
Tên tiếng Việt: Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Tên tiếng Anh: BANKING ACADEMY PHU YEN CAMPUS
Địa chỉ: Số 441 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 02573810311
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0