Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Mã trường: NHP
Tên viết tắt: HVNHPVPY
Tên tiếng Việt: Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Tên tiếng Anh: BANKING ACADEMY PHU YEN CAMPUS
Điện thoại: 02573810311
Hotline:
Địa chỉ: Số 441 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.