Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Mã trường: KMA
Tên viết tắt: ACT
Tên tiếng Việt: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Tên tiếng Anh: ACADEMY OF CRYPTOGRAPHY TECHNIQUES
Điện thoại: 024 3854 4244
Hotline:
Địa chỉ: 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 An toàn thông tin 24.9
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 24.25
3 Công nghệ Thông tin 25.8