Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự

Mã trường: NQH
Tên viết tắt: MSA
Tên tiếng Việt: Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự
Tên tiếng Anh: MILITARY SCIENCE ACADEMY
Điện thoại: 0243.565 9449
Hotline: 038.68.66246
Địa chỉ: Kim Chung, Hoài Đức, TP. Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.