Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự

Mã trường: NQH
Tên tiếng Việt: Học viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự
Tên tiếng Anh: MILITARY SCIENCE ACADEMY
Địa chỉ: Kim Chung, Hoài Đức, TP. Hà Nội
Website: hvkhqs.edu.vn/
Điện thoại: 0243.565 9449
Hotline: 038.68.66246
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0