Học viện Hậu cần - Hệ quân sự

Mã trường: HEH
Tên viết tắt: HVHC-HQS
Tên tiếng Việt: Học viện Hậu cần - Hệ quân sự
Tên tiếng Anh: MILITARY ACADEMY OF LOGISTICS
Điện thoại: 069.577.681
Hotline: 0376.293.783
Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Hậu cần quân sự-Nam miền Bắc 26.45 TCP1: Môn Toán >= 9,2
2 Hậu cần quân sự-Nữ miền Bắc 28.15
3 Hậu cần quân sự-Nam miền Nam 25.1 TCP1: Môn Toán >= 8,6
4 Hậu cần quân sự-Nữ miền Nam 27.1