Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Mã trường: BVH
Tên viết tắt: PTIT
Tên tiếng Việt: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tên tiếng Anh: POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Điện thoại: (024) 33528122
Hotline:
Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Truyền thông đa phương tiện 26.2 TTNV <= 1
2 Công nghệ đa phương tiện 26.45 TTNV <=3
3 Báo chí 24.4 TTNV<=3
4 Quản trị kinh doanh 25.55 TTNV =1
5 Marketing 26.1 TTNV <=2
6 Thương mại điện tử 26.35 TTNV <=3
7 Kế toán 25.35 TTNV <=8
8 Công nghệ Thông tin 27.25 TTNV = 1
9 An toàn thông tin 26.7 TTNV <=3
10 Khoa học máy tính 26.9 TTNV<=2
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25.1 TTNV<=2
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 25.6 TTNV<=3
13 Công nghệ tài chính(Fintech) 25.85 TTNV <=6

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Truyền thông đa phương tiện 26.92
2 Công nghệ đa phương tiện 26.45
3 Quản trị kinh doanh 23.3
4 Marketing 25.5
5 Thương mại điện tử 26.82
6 Kế toán 23.04
7 Công nghệ Thông tin 27.97
8 An toàn thông tin 27.06
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.5
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 22.6
11 Công nghệ tài chính(Fintech) 24.27

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Truyền thông đa phương tiện 20.45
2 Công nghệ đa phương tiện 20.2
3 Quản trị kinh doanh 18.05
4 Marketing 19.7
5 Thương mại điện tử 20.7
6 Kế toán 18.15
7 Công nghệ Thông tin 21.5
8 An toàn thông tin 20.65
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.3
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 19.45
11 Công nghệ tài chính(Fintech) 19.65