Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mã trường: HBT
Tên viết tắt: AJC
Tên tiếng Việt: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tên tiếng Anh: Academy Of Journalism & Communication
Website: ajc.hcma.vn
Email:
Điện thoại: 024 37546966
Hotline:
Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Triết học 19.65
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 19.25
3 Kinh tế chính trị 23.95
4 22.05
5 Xã hội học 23.85
6 Truyền thông đa phương tiện 27.57
7 Truyền thông đại chúng 26.53
8 Quản lý công 22.77
9 Công tác xã hội 23.56
10 24.3
11 23.2
12 24.65
13 Chính trị học 18.7
14 Chính trị học 16.5
15 Chính trị học 16
16 Chính trị học 19.35
17 Chính trị học 18.15
18 Chính trị học 22.15
19 21.9
20 21.72
21 25
22 24.7
23 31
24 31
25 27.25
26 31.8
27 34.25
28 22.25
29 32.6
30 29.4
31 28.5
32 33.7
33 33.55
34 35
35 36.2
36 36.75
37 Ngôn ngữ Anh 33.7
38 Truyền thông quốc tế 36.25
39 Quảng cáo 33.55

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Triết học 7
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.5
3 Kinh tế chính trị 8.2
4 7
5 Xã hội học 8.4
6 Truyền thông đa phương tiện 9.27
7 Truyền thông đại chúng 9.05
8 Quản lý công 8.1
9 Công tác xã hội 8.3
10 8.57
11 8.2
12 8.4
13 Chính trị học 7
14 Chính trị học 7
15 Chính trị học 7
16 Chính trị học 7
17 Chính trị học 6.5
18 Chính trị học 7
19 7
20 7.5
21 8.6
22 8.4
23 8.6
24 7.7
25 7.04
26 7.86
27 8.17
28 6.65
29 8.02
30 7.61
31 7.19
32 8.9
33 8.9
34 9.1
35 9.25
36 9.2
37 Ngôn ngữ Anh 9
38 Truyền thông quốc tế 9.2
39 Quảng cáo 8.85