Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Tiểu học

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 19.5 20.5
2 Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng 18 21.5
3 Trường Đại học Tiền Giang 0 22.5
4 Trường Đại học Cần Thơ 21.25 22.25
5 Trường Đại học Phú Yên 18 18.5
6 Trường Đại học Đông Á 18 18.5
7 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 0 23.75
8 Trường Đại học Đồng Nai 18.5 19
9 Trường Đại học An Giang 18 18.5
10 Trường Đại học Đồng Tháp 19.5 20
11 Trường Đại học Hải Phòng 18 18.5
12 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 27.5 31
13 Trường Đại học Quảng Bình 18 18.5
14 Trường Đại học Hoa Lư 18 18.5
15 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 18 18.5
16 Trường Đại học Tây Nguyên 18 21.5
17 Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế 18 18.5
18 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 20.25 0
19 Trường Đại học Trà Vinh 18 18.5
20 Trường Đại học Thủ Dầu Một 20 18.5
21 Trường Đại học Sài Gòn 19.95 22.8
22 Trường Đại học Vinh 21 23
23 Trường Đại học Quảng Nam 18 18.5
24 Trường Đại học Quy Nhơn 18.5 19.5
25 Trường Đại học Hùng Vương 18 18.5
26 Trường Đại học Đà Lạt 19 19.5

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020